Menu


ERP experts zetten zich belangeloos in voor goede doelen

ERP Experts, een onlangs gestart samenwerkingsverband van gecertificeerde AFAS experts, heeft besloten jaarlijks een aantal werkdagen te ‘doneren’ aan goede doelen*. De werkuren die ERP Experts beschikbaar stelt, kunnen door goede doelen worden ingezet voor gedegen advies en werkzaamheden ten aanzien van het optimaliseren van systemen of werkprocessen.

“Goede doelen verdienen aandacht en kwaliteit, maar hebben niet altijd het benodigde budget beschikbaar. Op deze manier dragen we gezamenlijk bij aan de goede doelen én profiteren de goede doelen organisaties van specialistisch advies voor een optimale bedrijfsvoering”, aldus Ed van Harmelen, voorzitter van ERP Experts.

* Voor deelname is een ANBI-status vereist.

Deelname aan de goede doelenactie

Organisaties met een ANBI-status die een concreet vraagstuk hebben en gebruik wensen te maken van advies van ERP Experts, zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen via ons invulformulier