ERP Experts Banner

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij ondersteunen goede doelen met onze kennis en ervaring

Vanuit ons samenwerkingsverband met MVO Nederland doneren wij jaarlijks een aantal werkdagen aan goede doelen die een ANBI status hebben. Deze dagen kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld advies en werkzaamheden ten aanzien van het optimaliseren van systemen of werkprocessen. Organisaties die een concreet vraagstuk hebben zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen.